Elaboració del pla director per a la posada en valor de l’Alto Horno nº 1 a Sestao i ajudar a la regeneració urbana del seu entorn.

Laboratori de Cultura i Turisme – Barcelona Media, en col·laboració amb Labein – Tecnalia.