Projecte integral per definir el programa funcional d’usos i assessorament per a la rehabilitació, museografia i gestió dels antics banys medievals per a la seva visita pública.

Ikonos Cultural

  • 2000-banysalmirall-2

  • 2000-banysalmirall-3

  • 2000-banysalmirall-4

  • 2000-banysalmirall-5

  • 2000-banysalmirall-6