Definició urbanística, conceptual, tècnica i econòmica de l’espai Illa de Blanes amb la finalitat de crear diversos serveis culturals i turístics.

LCP Projectes, en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra.

  • 2005-blanes-2

  • 2005-blanes-3