Avaluació del sector turístic i identificació d’oportunitats de cooperació per a l’Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

DERT Consultors