Pla director i indicacions museogràfiques preliminars per al desenvolupament del futur centre dedicat a la presentació de la història antiga de la ciutat de València.

Ikonos Cultural