Redacció del Pla Museològic Bàsic del Museo del Ferrocarril Madrid-Delícias per a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles per tal de presentar l’informe tècnic del futur museu i les possibilitats d’establiment de convenis amb diferents institucions que envolten els terrenys de possible ampliació.

Eurecat

  • Estación Delicias

  • 2017b Pla Museològic Basic Delicias2

  • 2017b Pla Museològic Basic Delicias3

  • 2017b Pla Museològic Basic Delicias4