Col·laboració amb l’equip Loop arquitectos en el disseny del nou Museu de Historia da Cidade de Pontevedra per definir els usos dels diferents espais i determinar el pla de gestió de l’equipament.

Laboratori de Cultura i Turisme – Barcelona Media