Projecte museològic i museogràfic del Museu de la Farmàcia de Llívia desprès de la remodelació de l’edifici de l’Ajuntament i l’antic museu.

Laboratori de Cultura i Turisme – Barcelona Media

  • 2008-llivia-museologicimuseografic-2

  • 2008-llivia-museologicimuseografic-3

  • 2008-llivia-museologicimuseografic-5

  • 2008-llivia-museologicimuseografic-6