Avantprojecte museogràfic per exhibir la col·lecció d’instruments i obres a la nova seu del museu.

Ikonos Cultural