Avantprojecte museològic i museogràfic per establir els criteris d’actuació a l’edifici abans de la seva intervenció arquitectònica de redistribució d’espais.

  • 2003-llivia-museologic-2

  • 2003-llivia-museologic-3