Direcció i redacció de l’avantprojecte museològic del Museu del Ferrocarril d’Aragó per a l’Ajuntament de Saragossa, amb l’objectiu de determinar la seva conceptualització, pla d’usos i discurs expositiu.

Eurecat

  • 2018a Avantprojecte museològi Museu Ferrocarril Aragon1

  • 2018a Avantprojecte museològi Museu Ferrocarril Aragon2