Idea original, direcció, conceptualització i redacció del Projecte bàsic de museologia i avantprojecte museogràfic del Museu del Ferrocarril de Catalunya per a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, amb l’objectiu de posa les bases del futur museu incorporant els nous espais rehabilitats.

Eurecat

  • 2016c Projecte bàsic museologia Museu Ferrocarril Catalunya02

  • 2016c Projecte bàsic museologia Museu Ferrocarril Catalunya03

  • 2016c Projecte bàsic museologia Museu Ferrocarril Catalunya04

  • 2016c Projecte bàsic museologia Museu Ferrocarril Catalunya05