Direcció del projecte museogràfic executiu per reubicar les col·leccions de pintura i escultura valencianes del segle XIX a l’edifici de l’antic Convent del Carme.

LCP Projectes

  • 2004-museu-seglexix-1

  • 2004-museu-seglexix-2

  • 2004-museu-seglexix-3