Disseny de l’Estratègia Digital dels Museus de Sitges per al trienni 2020-2023 amb el objectiu d’establir objectius clars a curt i mig termini, analitzant tots els recursos, canals i continguts disponibles.

Ana Requejo

  • 2020 Estrategia digital Sitges1

  • 2020 Estrategia digital Sitges2