Anàlisi i diagnosis dels 28 estudis i informes previs sobre la situació i perspectives de futur del Park Güell. Elaboració i discussió de conclusions i proposta operativa.

Laboratori de Cultura i Turisme – Barcelona Media