Pla de gestió dins del projecte museogràfic executiu del Centre Arqueològic de l’Almoina.

LCP Projectes, en col·laboració amb Emblemma, Espais Audiovisuals.

  • 2006-almoinapg-2-2

  • 2006-almoinapg-3

  • 2006-almoinapg-4