Conceptualització i definició d’usos culturals i cívics per a la regeneració urbana.

Laboratori de Cultura i Turisme – Barcelona Media

  • 2012-glories-usosculturals-1

  • 2012-glories-usosculturals-2