Ribagorza Románica. Un projecte pilot de referència nacional en el desenvolupament integral de l’entorn rural. Marc general per al desenvolupament de la 2ª fase (2012-2017).

Laboratori de Cultura i Turisme – Barcelona Media

  • 2012-ribagorca2-1-2

  • 2012-ribagorca2-1

  • 2012-ribagorca2-2