Informe per al Banc Mundial sobre els potencials del turisme cultural com a factor de desenvolupament econòmic sostenible en àrees urbanes en països en desenvolupament i desenvolupats.

Laboratori de Cultura i Turisme – Barcelona Media

  • 2011-rol-pobresa-2

  • 2011-rol-pobresa-3