Indicacions i assessorament per a la redacció del pla director de la Ruta de Misiones Jesuíticas de la Província de Misiones (Argentina).

Ikonos Cultural