Realització d’una trentena d’entrevistes a agents públics i privats ubicats a l’àmbit de Glòries-Poblenou amb l’objecte de recollir el seu coneixement per a convertir l’àrea en un districte cultural.
El resultat de les entrevistes va permetre arribar a definir una sèrie d’actuacions, acordades entre els diferents agents, relacionades amb la delimitació de l’àrea urbana i la necessitat de identificar a tots els agents amb un mapeig cultural, i considerar els aspectes de la comunicació, el desenvolupament econòmic, la dimensió internacional, la ciutadania, la formació, l’educació en la gestió del projecte.

Nartex Barcelona

  • 2017f Glòries1

  • 2017f Glòries2

  • 2017f Glòries3jpg

  • 2017f Glòries4

  • 2017f Glòries5

  • 2017f Glòries6