Avantprojecte d’actuació museogràfica al Tren Turístic de l’Alt Llobregat – Tren del Ciment.

Laboratori de Cultura i Turisme – Barcelona Media

  • 2007-tren-turistic-2

  • 2007-tren-turistic-3