Propietat dels continguts digitals

Els textos, imatges, animacions, dissenys i arquitectures de la informació digital continguts al lloc web https://nartexbarcelona.com són propietat exclusiva de NARTEX BARCELONA.  Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de tenir el consentiment exprés de NARTEX BARCELONA.