Els nostres àmbits de treball són:

  • Cultura i turisme sostenible
  • Cultura i desenvolupament
  • Cultura i economia creativa
  • Cultura i participació
  • Cultura i regeneració urbana
  • Patrimoni i museus

 

Tenim una llarga trajectòria en la gestió de museus, monuments i espais de comunicació cultural.
Però el que realment ens mou és intentar aportar noves visions en:

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

– Plans directors i d’actuacions
– Plans de gestió
– Plans estratègics
– Plans de dinamització territorial

MUSEOLOGIA I MUSEOGRAFIA

– Idea, conceptualització i desenvolupament de continguts
– Projectes museològics
– Disseny executiu de projectes museogràfics

COMUNICACIÓ

– Marca, identitat i branding cultural
– Disseny i producció d’experiències
– Estratègia digital per a organitzacions culturals

ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES

– Assessoraments a museus, monuments i espais patrimonials
– Consultories especialitzades en organització, finançament i desenvolupament.
– Assistència tècnica a la direcció de projectes d’execució museogràfica i d’espais culturals