Soci Fundador de Nartex Barcelona.
Gestor de projectes culturals, especialista en projectes d’intervenció urbanística i de gestió patrimonial.

Llicenciat  en  Geografia  i  Història,  DEA  en  didàctic a  de  les  Ciències  Socials. Diplomat en Arqueologia Hispànica. Màster en Administració Pública per ESADE. Diplomat  en  direcció i gestió  d’Institucions  Culturals per  New  York University – ESADE.

Expert independent de la Comissió Europea per avaluar i seleccionar les Capitals Culturals  Europees  (ECOC).  Membre  de  l’equip  internacional  d’experts d’UNESCO en polítiques culturals en el marc de la Convenció UNESCO de 2005 per a la Protecció i Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals, i expert del programa en Cultura, Desenvolupament i Governança (2011-2015).

Ha dirigit i assessorat projectes de cultura, patrimoni i desenvolupament a Espanya, Itàlia, Suècia, Brasil, Argentina, Bolívia, Hondures, Paraguai, Palestina, Paraguai, Perú, Uruguai, Vietnam, i Xile.

jordipardo@nartexbarcelona.com