Disseny del programa “Amics del Patrimoni Cultural de Catalunya”, promogut per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACPC), el qual perseguia els següents objectius:
• Incrementar el nombre de visitants als béns patrimonials catalans fossin de la tipologia que fossin (museus, centres d’interpretació, monuments, jaciments, etc.)
• Aconseguir una atracció cap al públic català, específicament, per incrementar el seu interès i la seva visita.
• Desenvolupar accions per transmetre el sentit de que el patrimoni és viu i així afavorir una major identificació amb el mateix.
• Implicar a la societat en la conservació i difusió del patrimoni cultural de Catalunya.
• Assolir una major col·laboració entre les institucions o entitats que treballen en la recerca, conservació i difusió del patrimoni cultural i la societat civil interessada en el tema.
• Promoure la participació de xarxes temàtiques i territorials de col·laboració en la promoció conjunta del patrimoni cultural català.
Per valorar la seva implementació es va fer un estudi d’altres experiències similars nacionals i internacionals, després de les quals es va dissenyar el programa en el qual es van definir i desenvolupar unes primeres estratègies pel foment d’aliances i col·laboracions intersectorials.

Nartex Barcelona

2017e AMIC4

2017e AMICS1

2017e AMICS2

2017e AMICS15