Pla d’actuació per a la millora i revitalització de l’Avinguda del Paral·lel. Al pla es defineixen una sèrie de mesures i actuacions urbanístiques i d’ordenació general. També s’especifiquen propostes sobre la mobilitat i els diferents usos de l’avinguda, fonamentalment aquells de caràcter cultural, d’oci, comercial, residencial i turístic.

Laboratori de Cultura i Turisme – Barcelona Media