Projecte integral per definir el programa funcional d’usos i assessorament per a la rehabilitació, museografia i gestió dels antics banys medievals per a la seva visita pública.

Ikonos Cultural

2000-banysalmirall-2

2000-banysalmirall-3

2000-banysalmirall-4

2000-banysalmirall-5

2000-banysalmirall-6