Primera aproximació a l’estat del comerç cultural de Barcelona per establir mecanismes destinats a potenciar aquest sector econòmic tan important per a la ciutat, en el marc d’una estratègia de regeneració urbana i desenvolupament cultural com a resposta al procés de gentrificació de la zona.

Nartex Barcelona

2016e COMERÇ01

2016e COMERÇ02

2016e COMERÇ03

2016e COMERÇ04