Diagnosi de les línies de FGC més vinculades amb el territori i el turisme per analitzar el fenomen cultural en relació al posicionament estratègic de l’empresa. Definició de les potencialitats de la companya per potenciar aspectes qualitatius que vertebrin una política de desenvolupament territorial.

Laboratori de Cultura i Turisme – Barcelona Media