Amb motiu del 50è aniversari de la posada en marxa de la primera unitat dedicada a la gestió informàtica de Barcelona es va realitzar un procés de treball per a recuperar la història de l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI). Amb aquesta finalitat es van portar a terme més de 30 entrevistes, individuals i de grups, de treballadors i directius de la institució, alguns d’ells ja jubilats. Aquesta tasca va permetre recuperar una memòria històrica recent i identificar les fites més importants de l’IMI. El resultat final del treball va consistir en l’enregistrament d’una sèrie d’entrevistes que, combinades amb altres recursos audiovisuals, van permetre la producció d’una sèrie de píndoles audiovisuals, de curta durada, com a testimonis de la història de la institució i per a diferents usos comunicatius.

Nartex Barcelona

2019a IMI1

2019c IMI2

2019c IMI3

2019c IMI4

2019c IMI5