Projecte museològic, articulació museogràfica preliminar, definició del programa arquitectònic, pla de gestió i estudi de viabilitat per a la creació de la Fàbrica dels Mèdia, en el marc del projecte “Parc Barcelona Media”, al districte 22@Barcelona.

Laboratori de Cultura i Turisme – Barcelona Media