Redacció del projecte museològic i museogràfic del Centre d’Interpretació de la muralla islàmica de València. Aquest centre s’emmarca dins d’un espai que permetrà recuperar per a la visita una torre i un tram de la muralla islàmica de la ciutat de València. El centre, de nova construcció, es concep com un espai introductori a la visita en el que es podran recórrer tres àmbits: València, ciutat emmurallada; València i la muralla islàmica i el barri del Carme.

En col·laboració amb Esteban, Moliner i Rubio.

2019f BALANSIYA1

2019f BALANSIYA2

2019f BALANSIYA3

2019f BALANSIYA4

2019f BALANSIYA5jpg

2019f BALANSIYA6

2019f BALANSIYA7

2019f BALANSIYA8