Redacció d’un primer avanç per a definir un futur pla d’actuacions executives, tant des del punt de vista arquitectònic patrimonial i urbanístic, com de dinamització cultural i de difusió de les muralles medievals que protegien la vila i el mercat de Granollers. L’objectiu principal d’aquest estudi és millorar la presentació d’aquest element patrimonial i la qualitat de l’espai públic del seu traçat urbà.

Nartex Barcelona

2018d Muralles Granollers01

2018d Muralles Granollers02

2018d Muralles Granollers03

2018d Muralles Granollers05

2018d Muralles Granollers041