Definició de les actuacions prioritàries per a millorar la gestió, els serveis i la presentació d’un dels principals recursos culturals de Barcelona, en la seva dimensió veïnal, ciutadana i de turisme internacional.

Nartex Barcelona

2014-pg-pg-1

2014-pg-pg-2

2014-pg-pg-3

2014-pg-pg-4