Projecte de desenvolupament territorial centrat en la posada en valor del patrimoni intangible del territori de la Vall d’Hostoles. Les Remences o el triomf de la revolta pagesa a Europa és un element que permet unir el territori més enllà de les delimitacions administratives per crear projectes conjunts de col·laboració i projecció internacional.

Laboratori de Cultura i Turisme – Barcelona Media