Redacció del Pla estratègic per al Museu de Lleida per als anys 2020-2025 per tal que la institució esdevingui una institució de referència per a la presentació de la història i la cultura de les terres de Ponent i l’antiga diòcesi de Lleida. El pla centra els seus valors en el lideratge, la identitat, la integració i la contemporaneïtat.

Nartex Barcelona

2020a Museu Lleida PE1

2020a Museu Lleida PE2

2020a Museu Lleida PE3

2020a Museu Lleida PE4