El Pla d’Actuacions de Torrevieja i les seves salines és una fulla de ruta per a guiar totes les actuacions patrimonials de la ciutat, en un marc de coherència i alineament amb les necessitats de la gent de Torrevieja i els seus visitants . D’aquesta manera, el projecte cultural de les salines de Torrevieja, es configura com un instrument integrat en l’estratègia de millora urbana en les seves dimensiones cultural, social i econòmica, i com una oportunitat per a la millora del posicionament de la ciutat.

Nartex Barcelona

2019h Salinas de Torrevieja1

2019h Salinas de Torrevieja2

2019h Salinas de Torrevieja3

2019h Salinas de Torrevieja4